Tento článek je o klouzavých průměrech. Na tomto webu jsou také články o běžném (aritmetickém) průměru a o váženém průměru.

K čemu klouzavý průměr slouží?

Delší soubory hodnot (obvykle časové řady) mohou být docela variabilní, “rozházené”. Ať už podle nějakého časového úseku, nebo náhodně. Ta takovýchto grafů se ale těžko odhadují dlouhodobé trendy.

Klouzavé průměry však umožňují grafy “vyhladit” a dlouhodobé trendy zvýraznit. Klouzavý průměr je vlastně aritmetický průměr vždy několika po sobě jdoucích dní. Např. průměr předchozích tří dní, aktuálního dne, a následujících tří dní – celkem tedy sedmi po sobě jdoucích dní.

Srozumitelněji snad v příkladu.

Příklad a návod

Firma si zaznamenává počty zákazníků každý den. Po dvou měsících chce manažer firmy zjistit, jak se počty zákazníků vyvíjejí. Vytvoří si tento graf.

původní graf

V grafu je ale matoucí to, že jde nahoru a dolů po týdnech – protože o víkendech je zákazníků méně než v pracovní den. Není tedy možné snadno vysledovat, jak se počty dlouhodobě vyvíjejí v řádech, řekněme, měsíců.

Do grafu tedy přidáme klouzavý průměr. Klikneme pravým tlačítkem myši na čáru v grafu a vybereme “Přidat spojnici trendu”.

přidání spojnice

V pravém panelu pak zaškrtneme Klouzavý průměr a zvolíme periodu 7. To proto, že původní data se “klikatí” v sedmidenních cyklech. Nevadilo by ale ani vybrat kratší periodu (pak by se trend přeci jen trochu vlnil dle týdnů), nebo delší periodu (pak by byla spojnice ještě vyhlazenější).

přidání klouzavého průměru

Do grafu se teď vložila nová křivka, která popisuje vývoj počtu zákazníků, s vyhlazenými týdenními výkyvy. Snadno rozpoznáme, že až na pomalý rozjezd na začátku období byly počty návštěvníků stabilní.

graf se spojnicí

Klouzavý průměr si ale můžeme spočítat i bez grafu. Prostě do nového sloupce přidáme průměrování “sousedních” hodnot tak, jako je to tady. Po zanesení do grafu bude výsledek stejný jako u předchozího postupu.

manuálně klouzavý průměr

 

1 Komentář

  1. Zdravím,

    tak, jak počítáte klouzavý průměr vy, jej Excel nepočítá. Ten bere hodnoty vždy zpětně a nikoliv symetricky dopředu-dozadu. To jde vidět i v tom grafu, když jste vybrali 7denní periodu, tak spojnice trendu začíná až u sedmičky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář