Tento článek je o tom, jak pomocí nástroje “List prognózy / Forecast Sheet” předpovídat budoucí vývoj na základě historických údajů.

Nejde o regresní závislosti dvou proměnných – ta je popsaná v jiných článcích.

Pro použití Listu prognózy potřebujeme mít připravená data ve formě, kdy jeden sloupec obsahuje datumové údaje a druhý sloupec hodnoty příslušející k nim. Data mohou být i v kontingenční tabulce.

V našem případě vyjdeme z tabulky popisující počty zákazníků nějakého obchodu v různé dny.

vychozi-tabulka

Označíme všechna data a jdeme na Data / List prognózy.

vysledek

Co lze kromě jiného nastavit?

  • Interval spolehlivosti
    Od něj se odvíjí, jak moc “od sebe” jsou dvě tenké červené čáry kolem hlavní silné v prognóze. Tyto čáry označují nějaké rozmezí, ve kterém by se hodnota měla pohybovat. Čím nižší spolehlivost, tím jsou blíže k sobě – protože čím je předpověď přesnější, tím méně je pravděpodobné, že se opravdu odehraje.
  • Sezónnost
    Necháme buď automaticky rozpoznat, nebo definujeme sami podle povahy dat a podle toho, jak se předpokládá, že se budou cyklicky opakovat. V našem případě jsou víkendové hodnoty výrazně vyšší než ostatní, proto nastavíme týdenní sezónnost 7 (dní). Pro sledování měsíčních hodnot za více let bychom samozřejmě použili číslo 12. Je trochu problém, že v datech se v praxi může vyskytovat více sezónností – např. jak týdenní, tak měsíční – to ale tento nástroj neumí řešit.

Můžeme kliknout na “Vytvořit” a graf se v novém listu vytvoří. Modrá část jsou reálná data, červená část jsou odhady.

tabulka-s-grafem

V tabulce, ze které graf vznikl, si můžeme všimnout, že předpověď je vytvářená pomocí standardních funkcí FORECAST.ETS a FORECAST.ETS.CONFINT.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář