Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande!

Otázka však je, jestli to platí i pro znalost používání simulačních metod.

Zkusíte vyřešit následující hádanku?

Upozorňuji, že řešení může mít více variant – já uvedu řešení jen jedné z nich.
Úkol jde nepochybně řešit i pomocí maker, není to ale nutné.

Zadání

Máme bazén, který má 10 krát 10 metrů. Má i nějakou hloubku, ale tu zanedbáme. Do bazénu pustíme rybičku a žraloka, kteří se v něm budou pohybovat. Když se žralok potká s rybičkou, sežere jí. V takovém případě dáme do bazénu hned další rybičku.
Otázka je, kolik rybiček budeme muset do bazénu doplnit za 100 000 sekund? Jinými slovy, kolikrát se žralok s rybičkou potká?
Protože se v úkolu pracuje s náhodnými čísly, budou se řešení pokaždé trochu lišit. Neměla by se ale lišit řádově.
Platí, že:
Rybička i žralok se pohybují rychlostí jednoho metru za sekundu. Pohybují se (pro zjednodušení) v pravých úhlech – tedy doleva, doprava, dopředu, dozadu.
Rybička i žralok se pohybují naprosto náhodně. V jednom směru se mohou pohnout doleva, doprava nebo zůstat na místě (se stejnou pravděpodobností všech tří pohybů) a současně se mohou v druhém směru pohnout dopředu, dozadu nebo zůstat na místě (se stejnou pravděpodobností všech pohybů). Takže např. ze souřadnic (0,0) se mohou pohnout na (-1,1), (-1,0), (0,1) atd., ale nemohou se pohnout na (0,-2).
Kdyby se chtěla rybička nebo žralok dostat za hranici bazénu, zůstane na místě a v příští sekundě se bude rozhodovat znova. Jsou tedy možné pouze pohyby, které nevedou za hranici bazénu.
Tak hodně štěstí při řešení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář