“Vždycky otevřeně přiznej chybu. Ostatní přestanou dávat pozor a umožní ti udělat další.”
Mark Twain

V Excelu se nám často stane, že výsledkem vzorce je chyba. Např. pokud dělíme nulou nebo pokud vyhledáváme v oblasti hodnotu, která tam není. Tyto chyby je obvykle třeba buď odstranit, nebo alespoň ošetřit. Tady se podíváme na druhy těchto chyb a jinde na to, jak se s nimi poprat. Excel rozeznává následující typy chyb a chybových hlášek:

  • #NULL! (anglicky také #NULL!) Vzniká v situacích, kdy chybí ve vzorečku něco důležitého – např. znaménko. Např. v tomto vzorečku “=A1+A2+A3+A4 A5” sčítám hodnoty od A1 do A5, ale před A5 jsem zapomněl napsat plus.
  • #DIV/0! (anglicky také #DIV/0!) Tato chyba vyjadřuje, že ve výrazu se dělí nulovou hodnotou – což, jak známo, matematicky nelze.
  • #HODNOTA! (anglicky #VALUE!) Značí práci s chybným datovým typem. Například pokud násobíte dvě buňky a v jedné z nich není číslo, ale text.
  • #REF! (anglicky #REF!) Ve vzorci se odkazuji na oblast sešitu, která byla odstraněna. Např. na odstraněný list, řádek nebo sloupec.
  • #NÁZEV? (anglicky #NAME?) Použitý špatný název funkce – např. místo “KDYŽ” použito “KDYŽX”. Vyskytuje se často, když v anglické verzi použijete český název funkce nebo naopak.
  • #ČÍSLO! (anglicky také #NUM!) Vzniká, pokud je výsledkem příliš velké nebo příliš malé číslo – tak velké nebo malé, že s ním Excel neumí pracovat. Což se nestává často.
  • #N/A (anglicky také #N/A) Vzniká při použití vyhledávacích funkcí v případě, že ty nic nenajdou. Např. pokud funkcí SVYHLEDAT / VLOOKUP nenajde hodnotu, kterou jsme zadali do prvního parametru.
  • #NAČÍTÁNÍ_DAT (anglicky #GETTING_DATA) Chyba vzniká v případě, že se čeká na data ze zdroje, který je zatím neposkytl. Její zobrazení je často jen dočasné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář