Data mining používáme, když chceme z velkých souborů dat získat užitečné informace.
Chceme-li se stát na data mining experty, potřebujeme vcelku hluboké znalosti z oblasti práce s databázemi, ale také ze statistiky a matematiky.
Pro data mining existuje řada specializovaných nástrojů. Ne každý ale ví, že silný data mining lze provádět i v Excelu - za pomoci specializovaného doplňku.
Co k tomu kromě znalostí potřebujeme:
  • Nainstalovat MS SQL server ve verzi, která obsahuje Analysis services - což je i trial verze Evaluation. Výpočty modelů v rámci dataminingu se totiž fakticky neprovádějí v Excelu, ale na SQL Serveru. Z uživatelského pohledu to ale práci nijak neovlivňuje - uživatel se vlastně pohybuje v Excelu
  • Nainstalovat doplněk http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/data-mining-add-ins-HA010342915.aspx

Co udělat na straně MS SQL Serveru

  • Připojit se do Analysis Services a vytvořit jakoukoliv prázdnou databázi
nová databáze
  • Jít do vlastností serveru
vlastnosti
  • Povolit datamining
povolení dataminingu

Co udělat na straně Excelu

  • Stáhnout a nainstalovat doplněk. Pak se zobrazí karta s doplňkem Data mining, ale hlavně, což je důležitější, při kliknutí do vložené tabulky se zobrazí analytická karta pro tabulky.
karta analyze
  • Než se odvážně pustím do modelování, musím ještě zadat, který SQL server má být pro výpočty použit.
pripojeni

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář