Doplněk Inquire (v českých verzích Diagnostika tabulek) přišel do Excelu celkem nenápadně ve verzi 2013, a je dostupný pouze v některých vyšších verzích Excelu. I pokud ho ale máte, je nutné jej zobrazit – přes Soubor / Možnosti / Doplňky / Doplňky modelu COM.

Inquire umí nalézt vazby mezi soubory, listy a buňkami – a tím nám umožní pochopit strukturu zamotanějších systémů.

Hledání vazeb mezi soubory

Inquire umí zobrazit vazby mezi soubory. Tedy jednak vazby aktivního souboru na další soubory a jiné datové zdroje, ale také vazby těchto dalších listů na další atd. – tedy všechny zdroje

V kartě Inquire (v souboru, který je nějakým způsobem napojen na zdroje mimo něj) klikneme na Workbook Relationship, chvilku počkáme a zobrazí se nám diagram popisující vazby.

worksheet

Např. náš soubor Celkový report je napojen na dva soubory (Celkový report zákazníka A a B) a každý z nich je ještě napojený na dva zdrojové soubory. Navíc je soubor napojen na jednu webovou stránku exchange.cz

Hledání vazeb mezi listy

Obdobným způsobem zachytíme vazby mezi jednotlivými listy souboru. Tedy Inquire / Worksheet Relationship. V našem případě se počítá nějaký výsledek na listu Výpočty z hodnot na listech Ceny, Tržby a Zákazníci.

workbook

Hledání vazeb mezi buňkami

Vazby lze sledovat také mezi jednotlivými buňkami. Funguje to trochu podobně jako předchůdci, resp. následníci.

bunky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář