S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown:

Tento článek popisuje, jak ve Wordu zařídit, aby se čísla stránek objevovala ne od první strany, ale až např. od páté. Toto se typicky řeší při psaní školních kvalifikačních prací, diplomek atd.

Stručné logické vysvětlení

Čísla stránek jsou vždy v zápatí nebo v záhlaví.

Záhlaví je obvykle ve wordovském dokumentu jedno pro všechny stránky, proto i čísla stránek jsou standardně buď nikde nebo všude.

Jediná cesta, jak mít záhlaví jen v části dokumentu, je rozdělit dokument na oddíly - protože různé oddíly v jednom dokumentu mohou mít různá záhlaví.

Teď jak na to prakticky:

Rozdělení dokumentu na oddíly

Pokud chceme číslovat např. od čtvrté stránky, jdeme na třetí stránku, a pak na Rozložení / Konce / Konce oddílu / Další stránka. Tím vznikl druhý oddíl.

rozdělení oddílů

Přidání čísla stránky

Pak jdeme na první stránku druhého oddílu. Dvojklikneme někam do zápatí nebo do záhlaví a vložíme nějaký druh číslování stránky.

vložení čísel stránky

Číslo se vložilo, ale do obou oddílů. My ho ale chceme jen ve druhém oddílu (abychom nečíslovali od začátku).

Zrušení propojení

Ve druhém oddílu tedy deaktivujeme tlačítko Propojit s předchozím. Tím zařídíme, že oddíly mohou mít záhlaví (a tím i číslování) nastavená různě.

zrušení propojení

Odstranění čísel na začátku

Teď se můžeme vrátit do první části dokumentu, v jakémkoliv záhlaví poklepat na číslo, a smazat ho. Protože jsme předtím rozdělili oddíly a zrušili jejich provázanost, smazala se čísla jen z prvního oddílu (stránky jedna až tři), a ve zbytku dokumentu zůstala. 

výsledek

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown:

2 Komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář