Někdy potřebujeme získat hodnotu poslední buňky v řádku nebo sloupci. Tedy hodnotu z buňky, za kterou už není žádná vyplněná buňka. 

Dobře se k tomu hodí tato kombinace funkcí VYHLEDAT, NE a  JE.PRÁZDNÉ. Pokud například hledáme poslední hodnotu ze sloupce A, zapíšeme funkce takto:

=VYHLEDAT(2;1/NE(JE.PRÁZDNÉ(A:A));A:A)

posledni hodnota

Jak to funguje?

Důležitý je druhý argument funkce. Nejprve procházíme sloupec A a ověřujeme, jestli je buňka prázdná nebo není. Výsledkem je vektor s hodnotami PRAVDA / NEPRAVDA, což je jinými slovy 1 /0.

Tyto hodnoty se znegují, tedy PRAVDA je pro hodnoty neprázdné a naopak.

Tímto výsledkem vydělíme jedničku. Protože dělení nulou dává chybu, vzniknou chyby na místech, kde jsme dělili nulou (prázdné buňky).

Funkce VYHLEDAT pak vybírá z nechybových hodnot.

Zkouší najít dvojku (první argument), ale ta se nikde nevyskytuje. Proto vrátí poslední hodnotu, kde se ve vyhledávacím vektoru vyskytuje jednička, což je současně poslední hodnota.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář