S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Autor: Martin Bradáč

Pokud v rámci toků potřebujeme pracovat s výstupními hodnotami z různých akcí, máme možnost je uložit do proměnných. Ty je nutné inicializovat a definovat jejich typ. Pokud je budeme v toku využívat často, případně měnit jejich hodnotu, pak je jejich použití vhodné. Pokud ale potřebujeme hodnotu definovat pouze jednou, je možné (a vhodnější), použít akci Compose / Sestavit.

Oproti proměnným je použití funkce Compose operativnější. Je možné jí využít kdykoliv v průběhu toku. Zároveň není třeba definovat datový typ. Výstup je pak možné využít v následujících krocích a to i opakovaně.

Rozdíly:

Proměnné                                                                                        

  • Definovaný typ
  • Hodnota může být nastavena mnohokrát
  • Lze použít mnohokrát
  • Nutno inicializovat

Compose

  • bez typu
  • hodnotu lze nastavit jen jednou
  • lze použít mnohokrát
  • lze použít kdykoliv v toku

Rozdíl je patrný z následujícího obrázku. V jedné větvi definuji proměnnou „výstup“ a ve druhé ty samé hodnoty ukládám do Compose. Zatímco proměnná průběžně mění svou hodnotu, ale zůstává stále jedna, Compose má hodnotu stále stejnou a v dynamickém obsahu se množí odkazy na její použití.

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář