S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Autor: Martin Bradáč

Pokud automaticky plníme hodnoty do sharepointového seznamu, můžeme občas potřebovat zjistit, jestli se má vytvořit nový záznam nebo se má aktualizovat stávající. Bohužel neexistuje přímočará akce typu „If exist item(s)“.  Postup ale není složitý.

Nejprve použijeme akci Get items / Získat položky. Nastavíme web a seznam. Následně definujeme filtr.

Následně přidáme podmínku / Condition.  Budeme zjišťovat velikost výstupu. K tomu poslouží výraz „length(body(‘Get_items’)?[‘value’])“. Pozor – nutno zadat jako výraz! Pokud se rovná 0, je seznam prázdný a tím pádem položka neexistuje.

V takovém případě použijeme ve větvi Ano akci Create new Item / vytvořit novou položku.

Ve větvi Ne pak použijeme akci Update Item, kde ID získáme výstupem z akce Get items. Protože výstupem bude objekt (byť s jedním prvkem), automaticky se akce vloží do cyklu použít u každého.

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář