S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Autor: Martin Bradáč

Načtení XML souboru a následné zpracování hodnot v něm uložených není v Power Automate překvapivě řešené tak obratně, jako práce s formátem JSON. K dispozici je akce pro parsování XML, ale jedná se o externí akci zatíženou extra poplatkem.

Jedinou možností tak zůstává zpracování s využitím výrazů.

Jednoduchý příklad:

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-1″?> 
<note> 
  <to>Tove</to> 
  <from>Jani</from> 
  <heading>Reminder</heading> 
  <body>Don’t forget me this weekend!</body> 
</note>

Pro zpracování toto XML vložíme do akce Compose.

Pokud nyní budeme chtít vyčíst jednotlivé údaje, poslouží k tomu výraz xpath. Jeho parametry je XML a pak cesta k elementu. Zápis pak bude vypadat následovně

xpath(xml(outputs(‘Compose’)),string(‘//note/to’))

Tímto výrazem získáme hodnotu note/to v našem případě Tove

Analogicky bychom pak postupovali pro další hodnoty.

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář