V Power BI standardně funguje tak, že se při načítání smažou všechna data v tabulce, a pak se nahrají nová. Je ale možnost načítat i přírůstkově – tedy starší data nechat, a přidat nebo upravit jen nová. To samozřejmě dokáže dramaticky zrychlit načítání.

Jak na to? Postupně musíme:

  • Vytvořit parametry
  • Nastavit filtr
  • Nastavit přírůstkovou aktualizaci

Vytvoření parametrů

Vytvoříme dva parametry. Ty se musí bezpodmínečně jmenovat RangeStart a RangeEnd. Musí mít datový typ Date Time (a stejný datový typ musí mít i datumový sloupec v tabulce!).

Defaultní hodnoty parametrů nastavíme tak, aby RangeStart byl před začátkem veškerých dat, které řešíte, a RangeEnd za všemi daty.

Nastavení filtru

Nad datumovým sloupečkem v načítané tabulce nastavíme vlastní filtr, kterým nadefinujeme, že data musí zůstat v rozmezí parametrů.

Nastavení přírůstkové aktualizace

Zavřeme Power Query editor. Pak si klikneme na tři tečky u tabulky a vybereme Přírůstková aktualizace / Incremental refresh.

Pak zapneme přírůstkovou aktualizaci, a vyplníme spodní dvě pole.

V prvním nastavujeme, jak dlouhá doba zpět se má uchovávat. Data, která jsou starší, se smažou. Ve druhém parametru nastavujeme, jak dlouhá doba zpět se má přehrávat novými daty.

Pozor na to, že přírůstková aktualizace funguje jen při nahrání na powerbi.com.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář