V tomto návodu vytvoříme aplikaci, do které uživatel zadá dvě adresy a spočítá se mu jejich vzdálenost.

Jak na to? Nejprve aplikaci připojíme na mapy Bing. K připojení je třeba klíč, ten se dá ale snadno a zdarma získat.

Pak vložíme dva popisky, do kterých se zapisuje začátek a konec cesty:

Pak vložíme tlačítko a jeho OnSelect vlastnosti nastavíme, aby generovalo proměnnou, např. “delka_cesty”, tímto vzorcem:

  • Set(delka_cesty; MapyBing.GetRouteV2(zacatek.Text;konec.Text))

Logika je taková, že využíváte konektor do map, který vám podle dvou vstupů dá jeden výstup. Pozor, název konektoru je lokalizovaný, tedy v češtině bohužel musíte opravdu psát “MapyBing” a ne “BingMaps”.

Aplikace tedy už zná výsledek, ale vy ho potřebujete zobrazit.

Do výsledného popisku nelze zapsat jen název proměnné, je třeba přidat i informaci z ní, např.:

  • delka_cesty.travelDistance

ještě hezčí ale bude např.:

  • delka_cesty.travelDistance&” km “&Round(delka_cesty.travelDuration/60;100)&” minut”

Logiku zápisu asi není třeba vysvětlovat.

Co dalšího např. můžeme z výsledku zjistit, kromě parametrů travelDistance a travelDuration?

  • distanceUnit a durationUnit – zobrazí měrné jednotky
  • trafficCongestion – úroveň provozu (od “None” po “Heavy”)
  • travelDurationTraffic – o kolik sekund se zdržíte vinou provozu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář