Časovač / Timer je docela zajímavý nástroj v Power Apps, který toho umí mnohem více než odpočítávat čas.

Můžeme ho využít kdykoliv potřebujeme, aby se něco stalo za určitou dobu nebo opakovalo v intervalech. Mimo jiné jím můžeme měnit např. hodnoty lokálních i globálních proměnných a tím vlastně skoro všechno v Power Apps.

Timer se vloží jednoduše.

Jaké jeho vlastnosti se vyplatí znát?

 • AutoStart
  • Spustí se automaticky při spuštění aplikace
 • AutoPause
  • Automaticky se pozastaví při zobrazení jiné obrazovky
 • Duration
  • Doba, po kterou odpočítávání běží. Je v tisícinách sekundy, takže pro pět sekund zadáte hodnotu 5000.
 • OnTimerEnd
  • Nejdůležitější vlastnost. Definuje, co se má stát po doběhnutí timeru. Můžeme využít třeba na změnu proměnné, např. Set(variable,variable + 1)
 • OnTimerStart
  • Analogicky – co se má stát při spuštění timeru.
 • Repeat
  • Pokud je “true”, časovač se po doběhnutí spustí automaticky znovu. Díky tomu můžeme akci, která se dělá po skončení časovače, spouštět periodicky, např. vždy po několika vteřinách.
 • Reset
  • Pokud je “true”, časovač se po doběhnutí rovnou nastaví na nulu.

Např. tady časovač který periodicky uloží do tabulky informace o gps poloze. To by se mohlo hodit v aplikaci určené ke sledování pohybu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář