S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Autor: Martin Bradáč
Galerie v Power Apps jsou výborným a mnoho účelným prvkem. Mohou zobrazovat texty, obrázky, ovládací prvky, ale také další galerii. To využijeme například v případě, když chceme údaje prezentovat jak v řádcích, tak sloupcích. Příkladem může být triviální „kanbanová“ nástěnka.

Základem budou záznamy v sharepointovém seznamu s popisem a údajem o sloupci. Pro zjednodušení bude číselný. Budeme chtít, aby se záznamy zobrazovaly v řádcích, ale také v příslušném sloupci.
Nejprve budeme potřebovat “Prázdnou vodorovnou galerii”. Jako zdroj dat pro ní použijeme kolekci. Po startu aplikace vložme tuto formuli: – vytvoří kolekci Kolekce1 s hodnotami „stav“ 1 – 3

ClearCollect(Kolekce1; Table({stav:1};{stav:2};{stav:3};))

Jakmile bude kolekce hotová, aktivujeme jí ve výběru prvků a z nabídky „Vložit“ vybereme tentokrát svislou prázdnou galerii. Tu připojíme na připravený sharepointový seznam, v našem případě se jmenuje „kanban“. U této galerie ale musíme použít filtr s následovným zápisem:
Filter(kanban;stav=ThisItem.stav)
Filtrujeme zdroj kanban, kde sloupec stav má shodnou hodnotu, jako aktuální sloupec v první (vodorovné) galerii.

Do vodorovné galerie můžeme kromě textu s polem z tabulky přidat také ikony šipek, kterými budeme položky přesouvat mezi sloupci.
Šipka vlevo pak bude mít tuto akci:
If(ThisItem.stav=1;false;UpdateIf(kanban;ID=ThisItem.ID;{stav:ThisItem.stav-1}))
Šipka vpravo pak tuto:
If(ThisItem.stav=3;false;UpdateIf(kanban;ID=ThisItem.ID;{stav:ThisItem.stav+1}))

Nejprve zkontrolujeme, jestli hodnota stav u příslušného záznamu není 1 nebo 3 – pak by položka neprošla filtrem a nebyla by zobrazena. Pokud splní podmínku, příkazem UpdateIf, nastavíme hodnotu sloupce stav buď o 1 vyšší nebo nižší.

Vše funguje snadno, příklad slouží jako ukázka, jak pracovat s galerií a vnořováním galerií. 

 

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář