Tento článek popisuje fungování nástroje “Hledání řešení”.

V jiných článcích na tomto blogu je popsán nástroj Řešitel. V Excelu je však kromě řešitele do jisté míry podobný, podstatně jednodušší optimalizační nástroj – jmenuje se Hledání řešení.

Oproti řešiteli umožnuje (kromě dalších omezení) jen jednu optimalizovanou buňku a neumí cílové hodnoty maximalizovat ani minimalizovat – umí je jen směřovat ke zvolené hodnotě.

Příklad

Máme dvě technologie. Každá má určité fixní náklady a určité variabilní náklady (tedy náklady vázané na jeden vyrobený kus).

Technologie Fixní náklady Variabilní náklady
A 100 4
B 150 2,5

Na první pohled je zřejmé, že při nízkých počtech vyrobených kusů je levnější používat technologii A. S růstem vyrobených kusů se bude výhodnost postupně vyrovnávat, až od určitého bodu začne být výhodnější technologie B.

Otázka tedy stojí: Při kterém množství výrobků jsou náklady při použití obou technologií stejné?

Tabulka ke stažení a vyzkoušení je tady

Návod

Začneme zadáním informací do tabulky a výpočtem sloupce s celkovými náklady. Také si připravíme buňku, kde se bude hledat počet kusů. Z této buňky se bude počítat výše celkových nákladů pro dané technologie. Protože zatím je počet vyrobených kusů nula, jsou celkové náklady rovné variabilním. Uvědomíme si, že budeme hledat bod, ve kterém jsou celkové náklady obou technologií stejné. Tedy bod, ve kterém je rozdíl buněk D2 a D3 nulový. Do libovolné buňky si tedy připravíme rozdíl těchto dvou buněk. Teď chceme po Excelu, aby tak dlouho měnil modrou buňku, až bude červená buňka (která je na ni přes vzorce navázaná) rovna nule.

Otevřeme tedy dialog Hledání řešení v kartě Data / Citlivostní analýza. V následujícím okně nastavíme:

  • Nastavená buňka: D7 – protože tuto buňku chceme nastavit na nulu
  • Cílová hodnota: 0 – protože hledáme bod, kdy rozdíl celkových nákladů obou technologií je nula
  • Měněná buňka: A7 – protože tuto buňku má Excel tak dlouho měnit, dokud nedojde k požadovanému výsledku

hledani reseni puvodni

Klikneme na OK. V tu chvilku začne Excel zkoušet různé hodnoty v buňce A7, a nepřestane, dokud se v buňce D7 neobjeví nula. Až se nula objeví, znamená to, že jsme došli k výsledku – zjistili jsme, že od 34 vyrobených kusů se začne technologie B vyplácet více než technologie A. Můžeme se o tom přesvědčit i pokud si vyrobíme graf:

hledani reseni hotove

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář