0
0

Dobrý den, prosím Vás o váš názor, radu, doporučení.
Ve sloupci B může být hodnota 1 až 43 a dle této hodnoty bude formátováno až šedesát buněk v tom samém řádku, kde je tato hodnota zapsána.
Formátování spočívá v podbarvení daného řádku od sloupce B do sloupce DW následně orámování buněk platných pro danou hodnotu ve sloupci B.
Například buňka B4=2 -> orámují se buňky (H4,J4,N4,P4,R4,T4,X4,AB4,AJ4,AN4,AP4,AR4,AT4, atd).
Ostatní buňky od sloupce C do sloupce DW se uzamknou (aby nešly editovat ani vybrat).
Hodnoty 1 až 43 do sloupce B jsou zadávány pomocí předvolených pojmenovaných tlačítek a nebo jsou importovány ze souboru.
Je tedy vyloučena chyba v zadání hodnoty.
Maximální počet řádků i s bohatou rezervou bude 1000.

A nyní k vlastní otázce.
Jestliže potřebuji formátovat tak velké množství buněk (až šedesát buněk) na základě čtyřicetičtyřech hodnot uvedené v jedné buňce,
je vhodné toto provést čistě podmíněným formátováním platným pro jeden řádek a pomocí VBA toto formátování řízeně nakopírovávat do ostatních řádků splňující podmínku, že v daném řádku ve sloupci B bude zapsána hodnota?
A nebo to celé napsat ve VBA?
Podmíněné formátování mám rozepsáno pro prvních dvanáct hodnot.
Ve VBA jsem pomocí Select Case napsal proceduru platnou pro hodnotu (1) a (2). Ta mi funguje.
Ale při pokusu o nahrazení adresace řádku proměnou jsem tvrdě narazil na svoji neznalost.
Ve fungujícím kódu mám napsáno Range("H4,J4,N4,P4,R4,T4,X4,AB4,AJ4,AN4,AP4,AR4,AT4,...) a potom mezi With/End With napsané to co chci dělat.
Jak tedy nahradit H4 za něco jako H&proměná ? a nebo adresaci Cells?
Za ten román se omlouvám. Chtěl jsem můj problém popsat co nejjednoznačněji.
Děkuji každému kdo bude ochoten mě alesopoň dát pár indícií.

Marked as spam
Odeslal Kofr
Otázka položena 14.10.2021 8:15
3 views

Odešlete svou odpověď

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]