0
0

Dobrý den,
mám problém s tím, že pokud máte dvě kontingenční tabulky v jednom sešitu na různých listech
tak pokud se aktualizují data příkazem ActiveWorkbook.PivotCaches(1).Refresh
dojde k rozhození dat a nastavení i v druhé KT v jiném listu. Nepomohlo mi ani
přejmenování druhé kt ani použití PivotCaches(2) při načítání do druhé kt.

acs= Workbooks("konfigurace.xls").Worksheets("nabidky")

If acs.QueryTables.Count > 0 Then
acs.QueryTables.Item(1).Delete
acs.Select
Cells.Select
Selection.Delete
End If

If acs.PivotTables.Count > 0 Then
existuje_pivottable = True
End If
If existuje_pivottable Then
Set objPivotCache = ActiveWorkbook.PivotCaches(1)
Else
Set objPivotCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Add( _
SourceType:=xlExternal)
End If
Set objPivotCache.Recordset = rstRecordset

If existuje_pivottable Then
ActiveWorkbook.PivotCaches(1).Refresh
Else
' Create a PivotTable cache and report.
With objPivotCache
.CreatePivotTable TableDestination:=Range("A3"), _
TableName:="Performance"
End With
End If

děkuji za odpověď
s pozdravem
Vladimír Jirsa

Marked as spam
Odeslal jirsa@volny.cz
Otázka položena 23.7.2020 8:56
7 views

Odešlete svou odpověď

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]