Answer Question
0
0

Zdravím, mám vytvořený form ve VBA a potřebuji do nej doplnit vyhledávání. Resp. takto
Mám list kde mám data ve sloupcích B,C,D,E,F,G,H a potřebuji vyhledávací okno kam uživatel zadá dotaz (část nebo celý text z E nebo F) a na jeho základě se mu v tom formu pod tím oknem zobrazí všechny výsledky které mají částečnou nebo úplnou shodu. Pokud by nešlo zobrazit všechny výsledky nějak inteligentně třeba s nějakým posuvníkem tak stačí prvních deset výsledků. to zobrazení by mělo být ve formě tabulky tak aby se pod sebou zobrazily výsledky jednotlivých sloupců v pořadí B,C,D,E,F,G,H ale zarovnané protože texty v buňkách se délkou liší. Děkuji moc nevím si s tím rady

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal Dominik
Otázka položena 6.3.2020 15:34
69 views
0
Private answer

možná by mohlo pomoci něco takového:

Private Sub ComboBoxKlient_Change()
Dim i As Long

If ComboBox1.Enabled = True Then
If IgnoreChange = False Then

If ComboBoxKlient.text = vbNullString Then
ComboBoxKlient.Clear
End If

If ComboBoxKlient.TextLength > 2 Then
Dim j As Long
ComboBoxKlient.Clear
DoEvents 'Bug with NumLock
For i = LBound(SQL.arrRecordArray) To UBound(SQL.arrRecordArray)
If UCase(SQL.arrRecordArray(i)) Like "*" & UCase(ComboBoxKlient.text) & "*" Then
ComboBoxKlient.AddItem SQL.arrRecordArray(i)
End If
Next i
ComboBox1.SetFocus
ComboBoxKlient.SetFocus
ComboBoxKlient.DropDown
End If
End If
IgnoreChange = False
End If
End Sub

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal jirsa@volny.cz
Odpověděl 23.7.2020 10:20

Odešlete svou odpověď

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]