Answer Question
0
0

Dobrý den, mám problém s jedním markem, které mi má překopírovat z více jak 100 sešitů již specifickou oblast, která je již v každém definována. Sešity jsou umístěné v jednom adresářiVyužil jsem tuto funkci:

Sub simpleXlsMerger()
Dim bookList As Workbook
Dim mergeObj As Object, dirObj As Object, filesObj As Object, everyObj As Object
Application.ScreenUpdating = False
Set mergeObj = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

Set dirObj = mergeObj.Getfolder(“C:\Users\uzivatel\Documents\Test\”)
Set filesObj = dirObj.Files
For Each everyObj In filesObj
Set bookList = Workbooks.Open(everyObj)
Selected.Copy
ThisWorkbook.Worksheets(1).Activate

‘Do not change the following column. It’s not the same column as above
Range(“A65536”).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial

Application.CutCopyMode = False
bookList.Close
Next
End Sub

Problém je, že makro pracuje jen částečně a při tak velkém objemu dat začíná pracovat chybně.
Potřeboval bych toto makro klidně i tak, aby byly soubory rovnou definovány a načítali se postupně.
Moc děkuji za případné nápady

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal visnak.j@seznam.cz
Otázka položena 22.9.2016 6:26
111 views

Odešlete svou odpověď

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]