Answer Question
0
0

Zdravím ještě jednou. Napsal jsem to dost nesrozumitelně a otázka nejde smazat, tak se zkusím zeptat ještě jednou a lépe. Potřebuji vytvořit makro, které by pomocí funkce LINREGRESE vypočítalo parametry regresní přímky proložené body, jejichž seznam je ve sloupcích A a B (každý bod na jednom řádku, ve sloupci A je jeho souřadnice X, ve sloupci B souřadnice Y). Seznam začíná vždy na řádku 3 a je pokaždé jinak dlouhý (3 až 50 bodů). Vypočítané parametry regresní přímky (koeficient a konstantu) by makro vložilo do pojmenovaných buněk na témže listu. Buňky se mohou jmenovat třeba “rp_koeficient” a “rp_konstanta”.

Příklad ručně prováděného výpočtu (uvažujme seznam o 10 bodech):

Seznam bodů bude v tomto případě na řádku 3 až 12 (souřadnice X v oblasti A3:A12, souřadnice Y v oblasti B3:B12). Označí se dvě sousední buňky, např. D1:E1 a do označené oblasti se zapíše =LINREGRESE(B3:B12;A3:A12), argument [b] a [stat] se nezadává. Trojhmatem [Ctrl+Shift+Enter] se vytvoří maticový vzorec. Vzorec vrací parametry regresní přímky proložené body na řádcích 3-12. V buňce D1 koeficient, v buňce E1 konstantu.

Makro by mělo automaticky vybrat oblasti obsahující hodnoty souřadnic, v našem příkladu B3:B12 [pole_y] a A3:A12 [pole_x].
Seznam bodů je vždy spojitý, první prázdná buňka tedy znamená konec seznamu. Výběr nesmí obsahovat prázdné buňky. Provést výpočet pomocí funkce LINREGRESE a parametry regresní přímky zapsat do buněk “rp_koeficient” a “rp_konstanta”.

Děkuji za každou radu. Kdyby někdo uměl makro vytvořit, finančně se vyrovnáme.

Můj e-mail: lubomir.krpata@centrum.cz

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal Lubomír
Otázka položena 26.3.2021 22:55
59 views
0
Private answer

Problém vyřešen.

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal Anonymous
Odpověděl 29.3.2021 8:13
0
Private answer

Jen dodám že místo maticové funkce se dají parametry lineární závislosti sledovat i pomocí funkcí INTERCEPT a SLOPE.

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal (Otázky: 1, Odpovědi: 340)
Odpověděl 2.4.2021 11:32

Odešlete svou odpověď

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]