Answer Question
0
0

Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně velkého souboru se spoustou dat (cca 2 000 řádků).
Vedeme ve firmě v Excelu tabulku veškerého zboží z e-shopu a potřebuji transponovat řádků do sloupců dle pravidla. Potřebovala bych vždy 5 řádků, které spolu souvisí transponovat do sloupců a pod ně další skupinu 5 řádků a tak dále. Mohla bych to dělat ručně, ale s 2000 řádky by to bylo příliš pracné. Nedá se nastavit nějaké pravidlo?
Velmi děkuji.

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal Anonymous
Otázka položena 27.12.2020 11:03
126 views
0
Private answer

Ne, nedá. Makro, možná Power Query.

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal xlnc
Odpověděl 28.12.2020 20:16
0
Private answer

Power Query a tlačítko Kontingenční sloupec. Plus možná nějaké ladění kolem.

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal (Otázky: 1, Odpovědi: 340)
Odpověděl 30.12.2020 15:54
0
Private answer

Z popisu není úplně zjevné, o co jde. Třeba já pro transpozici dat oddělených stredníkem používám následující loop:

iRadek = 2
K = 1
Do While Not IsEmpty(Cells(iRadek, 2))
strAU = Split(Cells(iRadek, 1), ";")
strUT = Cells(iRadek, 2)
For j = 0 To UBound(strAU)
K = K + 1
With Sheets("WOS transpozice").Range("M1")
.Cells(K, 1) = strAU(j)
.Cells(K, 2) = strUT
End With
Next j
iRadek = iRadek + 1
Loop

strAU = data, která se transponují podle oddělovače středníku. Např. pokud máme v buňce na jednom řádku řetězec "kohout;slepice;vejce;kuře", potom vzniknou 4 řádky, na nichž budou kohout atd. samostatně a položky v dalších sloupcích bude mít každý z nich přiděleny(=strUT). Pokud je třeba transponovat více položek naráz, přidáme položky podobné strAU - je ovšem třeba pamatovat na to, že více naráz transponovaných položek musí mít stejný počet oddělovačů, jinak to vyhodí chybu. Pokud potřebuje připojit více sloupců, rozšíříme položky podobné strUT.

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal Anonymous
Odpověděl 20.1.2021 17:02

Odešlete svou odpověď

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]