Answer Question
0
0

Nevěděl by někdo, jak jednoduše ve VBA přetypovat pole čtyř bytů na integer? V Pascalu nebo C je to hračka, tady nevím.
Díky. Dalibor.

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal Anonymous
Otázka položena 3.6.2019 13:17
137 views
0
Private answer

Opravuji, ne na Integer ale na Single.

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal Anonymous
Odpověděl 3.6.2019 13:20
0
Private answer

Tak jsem to našel a funguje to, třeba se to někomu bude hodit.
Dalibor.

Function ConvertHEXtoSingle(Bynary As String) As Single
Dim abBytes(0 To 3) As Byte
Dim lByte As Long
For lByte = UBound(abBytes) To LBound(abBytes) Step -1
abBytes(lByte) = "&H" & Left(Bynary, 2)
Bynary = Right(Bynary, Len(Bynary) - 2)
Next lByte
CopyMemory ConvertHEXtoSingle, abBytes(0), 4
End Function

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal Anonymous
Odpověděl 3.6.2019 15:36

Odešlete svou odpověď

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]