Answer Question
0
0

Dobr7 den. Ze zadaných hodnot X,Y (uzlových bodů) zkonstruuji bodový graf z vyhlazenými spojnicemi a potřebuji z nakreslené křivky vygenerovat hodnoty Y v určitých bodech X, které leží mimo zadané uzlové body.

VYŘEŠENO
Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal l_nevaril@hotmail.com
Otázka položena 10.2.2016 14:35
5020 views
0
Private answer

Dobrý den, buď je možné zobrazit v grafu rovnici spojnice, nebo např. příslušné funkce FORECAST, INTERCEPT, SLOPE…
http://exceltown.com/navody/pokrocila-analyza-regrese-korelace/forecast-intercept-a-slope-linearni-regrese-v-excelu/

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal (Otázky: 1, Odpovědi: 340)
Odpověděl 10.2.2016 18:34
0
Private answer

Dobrý den, děkuji za odpověď. Funkce FORECAST,INTERCEPT, SLOPE znám, ale můj problém neřeší. Dělají totiž lineární interpolaci a neodčítávají hodnoty ze skutečně vygenerované spline křivky kterou excel umí nakreslit. Moje křivka je totiž hodně „křivá“ i mezi dvěma uzlovými body, protože ji „zakřivují“ body před i za těmito body, takže lineární interpolace je nepoužitelná. Měl jsem za to, že když excel umí takovou křivku uzlovými body „hladce“ proložit a to evidentně umí, jak je vidět z plynulosti křivky na vykresleném grafu, tak, že bude možné tyto hodnoty které nakreslí i zpětně nějak vytáhnout. Konkrétně k problému: mám dvacet uzlových bodů které proložím plynulou křivkou a potřebuji z této křivky odečíst „přesně“ cca 100 hodnot Y v daných bodech X přesně tak jak je zobrazuje ta nakreslená křivka v grafu.

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal L_nevaril
Odpověděl 11.2.2016 10:37
0
Private answer

Dobrý den,
zkuste použít funkci LINEST s příslušnými parametry.
Faltýnek.

Marked as spam
Avatar uživatele Odeslal Anonymous
Odpověděl 25.2.2016 18:24

Odešlete svou odpověď

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]