Lenka Fiřtová

Vystudovala statistiku na VŠE v Praze, kde tento předmět také vyučovala.

Věnuje se především pokročilé analýze dat – v Excelu, ale také v jazyce R a v dalších technologiích.

Lenka Fiřtová také publikuje na ExcelTown.com, především články zaměřené na pokročilou analýzu dat pomocí jazyka R.

V ExcelTown učí kromě Excelu také pokročilou analýzu dat a R-ko.

https://www.linkedin.com/in/lenka