S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tento článek popisuje, jak z oblasti spojit texty, které odpovídají určité podmínce.

Je to trochu obdoba funkcí SUMIFS, COUNTIFS (jen pro texty místo počítání) nebo funkce CONCATENATEX v DAXu. Využívá se funkce TEXTJOIN, která je zatím dostupná pouze v některých verzích Excelu.

Naším úkolem bude ke konkrétnímu vybranému produktu spojit všechny zákaznické komentáře z tabulky vpravo:

Jak na to? Zapíšeme tento maticový vzorec:

  • {=TEXTJOIN(“; “;1;IF(D:D=A2;E:E;””))}

Vysvětlení:

  • Kudrnaté závorky označují, že jde o maticový vzorec. Ten se liší tím, že ho zapíšeme (bez kudrnatých závorek) a místo Entru dáme Ctrl Shift Enter. Tím se vzorec zapíše a vzniknou kudrnaté závorky.
  • TEXTJOIN je funkce, která spojuje texty. Může obsahovat i spojovací text – tedy co se objeví mezi spojenými texty. V našem případě je to středník s mezerou.
  • IF je funkce, která zajistí, že se do výsledného slepence zahrnou pouze položky, které jsou u právě vybraného textu – produktu.

Poznámka

  • Obdobně jako TEXTJOIN by šlo použít také funkci CONCAT (což není to samé co CONCATENATE…)

Jak na to ve VBA?

Celé to jde řešit i pomocí VBA vlastní funkce:

Function CONCATENATEIF(oblast_kritérií As Range, kritérium As String, _
oblast_spojení As Range, oddelovac As String) As String

Dim arrOblastKriterii()
Dim arrOblastSpojeni()

Dim i As Long

Dim strText As String

'načtení oblastí do polí
arrOblastKriterii = oblast_kritérií
arrOblastSpojeni = oblast_spojení

'pro každou položku z pole kriterii
For i = LBound(arrOblastKriterii) To UBound(arrOblastKriterii)

'odpovídá položka předepsanému kritériu?
If arrOblastKriterii(i, 1) Like kritérium Then

'pridani polozky z oblasti spojeni do vysledneho retezce
strText = strText & arrOblastSpojeni(i, 1) & oddelovac

End If

Next i

'prevzeti rezetce funkci (orezani o posledni oddelovac)
CONCATENATEIF = Left(strText, Len(strText) - Len(oddelovac))

End Function

Soubor s funkcí je možné si stáhnout tady

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář