Tento článek popisuje, jak v kontingenční tabulce můžeme přepínat výpočty mezi různými funkcemi. Tedy například mezi počty, součty, průměry atd.

Vyjdeme z této tabulky, která popisuje obchodní data firmy. Tabulku si můžete stáhnout tady.

Z této tabulky můžeme udělat běžnou kontingenční tabulku, která popisuje celkové tržby podle obchodníků (základní návod viz tady).

Pokud jsme dali do řádků obchodníky a do hodnot částky, je defaultně výsledkem tabulka se součty částek. Tím se ale nemusíme spokojit – Excel nabízí i další možnosti.

Pokud na některé číslo v kontingenční tabulce klikneme pravým tlačítkem, můžeme vybrat Souhrn dat, a pak vybrat funkci. V hlavní nabídce jsou nejčastěji používané možnosti, klikem na “Další možnosti” se zobrazí ještě pár dalších – v jiném okně.

Co tedy znamená která možnost?

Součet

V tabulce se zobrazí součty všech buněk ze sloupce, který jsme dali do hodnot. V našem případě tedy součet všech tržeb členěný dle obchodníků.

Počet

V tabulce se zobrazí počet všech buněk ve sloupci. V našem případě tedy počet případů dle obchodníků (bez ohledu na částku).

U počtu je často jedno, který sloupec použijeme – např. v našem případě by to vyšlo stejně, i kdybychom do hodnot dali pole “Invoice” nebo “Account manager”.

Jen úozor na to, že pokud by byla v řádku prázdná buňka, nezapočte se.

Průměr

V tabulce se zobrazí zprůměrované hodnoty ze sloupce. V našem případě tedy vidíme průměrnou velikost jednoho obchodního případu za prvního a za druhého obchodníka.

Maximum

V tabulce se zobrazí hodnota té buňky z původní tabulky, která je nejvyšší. V našem případě tedy vidíme, které nejvyšší tržby obchodník dosáhl.

Minimum

Obdobně jako u předchozího, ale zobrazí se nejnižší hodnoty. Prázdné buňky se nezohledňují – neberou se tedy jako nuly.

Součin

Součin je vzájemným pronásobením všech zdrojových hodnot. V našem příkladu se asi nedá uplatnit…

Pozor na to, že když je tabulka delší, vznikají pronásobením hodnoty, které Excel už není schopen zpracovávat (cca 300 cifer). Pak v kontingenční tabulce vznikne chyba typu číslo #ČÍSLO.

Počet čísel

Počet čísel je… no, prostě počet čísel. Tedy stejné jako Počet, ale odečtou se ještě textové hodnoty (pokud v tabulce jsou – v našem příkladu nejsou).

Směrodatná odchylka a Směrodatná odchylka

Překladatelská chyba. Jedná se o dva různé výpočty směrodatné odchylky, podrobněji viz tady. V obou případech směrodatná odchylka popisuje míru variability, v našem případě tedy to, jak moc se u jednotlivých obchodníků lišily velikosti tržeb. Směrodatná odchylka je tedy například větší pro skupinu dat 1,10,2,15 než pro 6,5,6,7.

Rozptyl a odhad rozptylu

Jiný ukazatel pro zjišťování variability.

To jsou možnosti souhrnů. Obdobné možnosti jako souhrny ale nabízí také volba Zobrazit hodnoty jako.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář