Autor: Alžběta Průchová

Tento návod popisuje, jak v Excelu odeslat otázku do ChatGPT a dostat odpověď.

Pro použití stačí stáhnout si soubor:

GPT office script

vložit svůj klíč z ChatGPT a pak použít tento Office Script:


// Office script for ChatGPT

async function main(workbook: ExcelScript.Workbook) {

    const apiKey = workbook.getWorksheet(“API”).getRange(“B1”).getValue();

    const endpoint: string = “https://api.openai.com/v1/completions”;

 

    // Info o listu, kam píšu dotaz

    const sheet = workbook.getWorksheet(“Dotaz”);

    // napiš dotaz

    const mytext = sheet.getRange(“B2”).getValue();

 

    // Pokud GPT vrací hodnotu, co má více řádků, zapíše do pomocného listu

    const result = workbook.getWorksheet(“Vysledek”);

    result.getRange(“A1:D1000”).clear();

    sheet.getRange(“B3”).setValue(” “)

 

    // Nastavení engine modelu

    const model: string = “text-davinci-002”;

    const prompt: (string | boolean | number) = mytext;

 

    // Nastavení HTTP záhlaví

    const headers: Headers = new Headers();

    headers.append(“Content-Type”“application/json”);

    headers.append(“Authorization”`Bearer ${apiKey}`);

 

    // Nastavení HTTP body

    const body: (string | boolean | number) = JSON.stringify({

        model: model,

        prompt: prompt,

        max_tokens: 1024,

        n: 1,

        temperature: 0.5,

    });

 

    // Odeslání HTTP požadavku

    const response: Response = await fetch(endpoint, {

        method: “POST”,

        headers: headers,

        body: body,

    });

 

    // Parsování JSON

    const json: { choices: { text: (string | boolean | number) }[] } = await response.json();

 

    // Get the answer – i.e. output

    const text: (string | boolean | number) = json.choices[0].text;

 

    // Výstup vygenerovaného textu

    // console.log(text);

 

    const output = sheet.getRange(“B4”);

 

    output.setValue(text);

 

    const cell = sheet.getRange(“B4”);

 

    // Rozdělení obsahu buňky po řádcích

 

    const arr = cell.getValue().toString().split(“\n”);

 

    const newcell = result.getRange(“A1”);

 

    var offset = 0;

    // console.log (arr)

 

    for (let i = 0; i < arr.length; i++) {

        // Napiš hodnotu do další buňky

 

        if (arr[i].length > 0) {

            newcell.getOffsetRange(offset, 0).setValue(arr[i]);

 

            offset++;

        }

    }

 

    // console.log(offset)

    if (offset > 1) {

        sheet.getRange(“B3”).setValue(“Zkontroluj list ‘Vysledek'”)

 

    }

}

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář