S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Korelační koeficient určuje, jak jsou na sobě dva sloupce závislé. Článek s vysvětlením korelačního koeficientu a jeho logiky je zde.

V Excelu se korelační koeficient počítá funkcí CORREL nebo PEARSON (výsledky těchto funkcí jsou prakticky stejné). 

Např. v tomto případě zjistíme, že korelační koeficient mezi náklady na reklamu a počtem objednávek je 0,68: