Tento článek je o znacích, které v Excelu reprezentují vybrané jiné znaky, V angličtině se jim říká wildcards, otrocky přeloženo tedy divoké karty. V Excelu jsou dvě – * (hvězdička) a ? (otazník).

Typicky se používají jednak při vyhledávání, jednak ve funkcích.

Zatímco * reprezentuje jakýkoliv počet jakýchkoliv znaků (nebo také žádný znak), tak otazník reprezentuje přesně jeden jakýkoliv znak.

Pokud bychom chtěli například ve sloupci A zjistit počet všech hodnot, které obsahují slovo Praha (tedy např. Praha 1, Praha 2…), zadali bychom funkci COUNTIFS takto:

  • =COUNTIFS(A:A;”praha*”)

countifs wildcards

Pokud bychom použili otazník, museli bychom si vybrat, jestli chceme pouze “jednociferné” Prahy (Praha 1, Praha 2, ale už ne Praha 10 a více), pak by byl zápis:

  • =COUNTIFS(A:A;”praha ?”)

nebo pouze “dvojciferné” Prahy (od Prahy 10 dále), pak by byl zápis:

  • =COUNTIFS(A:A;”praha ??“)               

Hvězdičky i otazníky je samozřejmě možné jakkoliv kombinovat a dávat je nejen za text, ale i před text a mezi jeho jednotlivé části.

Není to nijak složité, nicméně nabízí se otázka – co dělat, když chceme najít zrovna hvězdičku nebo otazník? Jak Excelu vysvětlit, že tentokrát chceme hvězdičku použít jako hvězdičku, a ne jako reprezentanta jiných znaků? V tom případě se používá znak vlnovky ~, jeho použití je více popsané tady.

V dalších článcích je rozepsané použití wildcards s funkcí SVYHLEDAT / VLOOKUP a s funkcí SUMIFS. Obdobně je však možné použít i funkce AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS, starší SUMIF COUNTIF a AVERAGEIF nebo databázové funkce.