Jak nastavit, aby Power Apps poslalo nějakou hodnotu do Power Automate, v Power Automate se nějak zprocesovala, a výsledek se zobrazil v Power Apps?

V tomto příkladu se hodnota z Power Apps v Power Automate zdvojnásobí a zobrazí.

Ve flow máme inicializaci proměnné s násobením dvojkou, důležitý je ale poslední krok – odpověď do Power Apps. Zadáte jak se bude výstup jmenovat a co v něm bude.

V appce pak prvku, typicky tlačítku, přiřadíme nějaký takovýto kód:

  • Set(
    pa_variable,
    ‘PowerAppV2->Initializevariable’.Run(original_number).to_app
    )

Tím se pro proměnnou (pa_variable) definuje hodnota, která se vrátí (to_app) když se do flow něco pošle (original number).

Výsledek pak můžeme zobrazit třeba v textovém popisku.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář