Autor: Martin Bradáč

Při získávání údajů z objektů v Power Automate použijeme operaci Parsovat JSON. Musíme jí ovšem definovat schéma objektu, který do ní vstupuje. To může být v některých případech složité a pracné. V Následujícím návodu přidám jeden tip, který používám.

Získáme data uložená v sharepointovém seznamu.

  • Tok bude spouštěn tlačítkem . Tuto volbu volím kvůli jednoduchosti a pro ukázku.
  • Připojíme se k seznamu – Konektor pro Sharepoint, funkce získat položky. Je třeba vybrat web a následně seznam, který chceme načíst. Doplňujícími volbami pak mohou být filtry.
  • Nyní zvolíme operaci Parsovat JSON. Vstupem bude Value – hodnota z předchozího kroku. Druhým parametrem je schéma. Schéma bude vždy individuální podle struktury seznamu. Pokud ho neznáte, vyplňte následující:

{

    “type”: “object”,

    “properties”: {}

}

Tím Power Automate získá validní hodnotu a umožní tok spustit. Klikněte tedy na tlačítko Test.

Tok proběhne s chybou. Nad Parsovat JSON svítí červený vykřičník. Klikněte na položku.

V oblasti Vstup – obsah je celý Objekt v JSON zobrazen. Označte a zkopírujte ho do schránky.  Přepněte se do režimu úprav tlačítkem Edit.

Vraťte se k Parsování JSON a klikněte na tlačítko Generovat z ukázky. V nově zobrazeném dialogu pak vše odstraňte a vložte obsah ze schránky. Potvrďte.

Nyní jsou hodnoty převedené na schéma a Parsování JSON může pokračovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář