Autor: Martin Bradáč

Při změně záznamu v seznamu na Sharepointu lze relativně jednoduchým způsobem získat upozornění, že ke změně došlo. Pokud bychom v rámci Power Automate chtěli získat i informaci o předešlé hodnotě záznamu, řešení už vyžaduje trochu hlubší znalosti. Základním předpokladem je, že seznam historii verzí uchovává.

V době psaní tohoto článku neexistuje v Power Automate akce, která by vrátila předchozí verze záznamu. Sharepoint toto ale umožňuje voláním jeho API.

Spouští bude akce „Při vytvoření nebo úpravě položky“. Ta vrátí ID změněné položky.

Nyní použijeme akci „Poslat požadavek HTTP do SharePointu“ . Nastavíme adresu webu, Metoda bude GET a do Uri vložíme následující zápis : _api/web/lists/getByTitle('Telefonní seznam - celá firma')/items(@{triggerOutputs()?['body/ID']})/Versions

Hodnotu … getByTitle('Telefonní seznam - celá firma').. upravíme dle vlastní potřeby

Část items(@{triggerOutputs()?['body/ID']}) vložíme jako dynamický obsah – hodnota ID ze spouště.

Výstupem je JSON objekt, který lze dále zpracovat. Zadání schématu můžete udělat dle návodu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář