Pokud chcete Power BI ve firmě zavádět efektivně, je dobré nedělat jednu věc dvakrát Pokud části řešení neduplikujeme, ale sdílíme, přináší to minimálně tyto dvě výhody:

  • Ušetříte práci
  • Nebudete mít problémy s nekonzistencí. Protože je lepší mít jednu tabulku úplně správnou než tři tabulky “skoro správně”.

Jsou minimálně tři způsoby, jak můžeme sdílet část práce v rámci týmu.

Sdílení celého reportu

Můžete sdílet hotové výstupy – tedy reporty. Ten, komu je nasdílíte, se na ně může dívat a případně si je upravit.

Předpokládá se, že ten, komu reporty sdílíme, je konzumentem, který nemá ambice je sám tvořit.

Sdílení datasetu

Další možností je sdílet dataset. Princip je ten, že sdílený je jeden datový model (tabulky, relace, míry…), a jednotliví uživatelé si z něj mohou vytvářet vlastní grafy a reporty.

Váš dataset mohou používat všichni uživatelé, kteří sdílí stejný workspace jako vy.

Použijí ho tak, že ve zdroji dat vyberou dataset a jdou tvořit reporty.

Pokud pracujete se sdíleným datasetem, můžete:

Nemůžete:

V zobrazení návazností ve workspace to vypadá takto:

Sdílení dataflow (sdílení Power Query)

Můžete také sdílet připojení k datům a úpravy dat. Tedy to, co je v Power BI Desktop nazvané Power Query a v cloudu je to Dataflow.

Jeden uživatel tedy data připojí, zajistí jejich aktualizaci, autorizaci atd. a vyčistí je.

Dataset mohou používat všichni uživatelé ze stejného workspace. Použije se tak, že se ve zdroji vybere Dataflow:

Pokud pracujete s Dataflow, můžete:

  • Vytvořit svůj datový model – tabulky, relace mezi tabulkami
  • Vytvářet vizuály i míry (stejně jako při sdílení datasetu)
  • Upravovat data v Power Query (tyto úpravy jsou pak prováděny po úpravách, kterými data prošla ve využitém Dataflow)

Nemůžete:

  • Nastavovat datový zdroj
  • Nemáte plnou kontrolu nad úpravou dat – pokud je v Dataflow např. odebrán sloupec, nemáte už možnost ho přidat ve svém Power Query.

Výsledek může vypadat nějak takhle:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář