Pokud chcete Power BI ve firmě zavádět efektivně, je dobré nedělat jednu věc dvakrát Pokud části řešení neduplikujeme, ale sdílíme, přináší to minimálně tyto dvě výhody:

  • Ušetříte práci
  • Nebudete mít problémy s nekonzistencí. Protože je lepší mít jednu tabulku úplně správnou než tři tabulky “skoro správně”.

Jsou minimálně tři způsoby, jak můžeme sdílet část práce v rámci týmu.

Sdílení celého reportu

Můžete sdílet hotové výstupy – tedy reporty. Ten, komu je nasdílíte, se na ně může dívat a případně si je upravit.

Předpokládá se, že ten, komu reporty sdílíme, je konzumentem, který nemá ambice je sám tvořit.

Sdílení Semantic modelu / Datasetu

Další možností je sdílet Semantic model. Princip je ten, že sdílený je jeden datový model (tabulky, relace, míry…), a jednotliví uživatelé si z něj mohou vytvářet vlastní grafy a reporty.

Váš dataset mohou používat všichni uživatelé, kteří sdílí stejný workspace jako vy.

Použijí ho tak, že ve zdroji dat vyberou Semantic model a jdou tvořit reporty.

Pokud pracujete se sdíleným Semantic modelem, můžete:

Nemůžete:

V zobrazení návazností ve workspace to vypadá takto:

Sdílení dataflow (sdílení Power Query)

Můžete také sdílet připojení k datům a úpravy dat. Tedy to, co je v Power BI Desktop nazvané Power Query a v cloudu je to Dataflow.

Jeden uživatel tedy data připojí, zajistí jejich aktualizaci, autorizaci atd. a vyčistí je.

Dataset mohou používat všichni uživatelé ze stejného workspace. Použije se tak, že se ve zdroji vybere Dataflow:

Pokud pracujete s Dataflow, můžete:

  • Vytvořit svůj datový model – tabulky, relace mezi tabulkami
  • Vytvářet vizuály i míry (stejně jako při sdílení datasetu)
  • Upravovat data v Power Query (tyto úpravy jsou pak prováděny po úpravách, kterými data prošla ve využitém Dataflow)

Nemůžete:

  • Nastavovat datový zdroj
  • Nemáte plnou kontrolu nad úpravou dat – pokud je v Dataflow např. odebrán sloupec, nemáte už možnost ho přidat ve svém Power Query.

Výsledek může vypadat nějak takhle:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář