Míra (Measure) je v Excelu v Power Pivotu nebo v Power BI Desktop nějaká hodnota, kterou můžeme spočítat a pak zobrazovat ve vizuálech.

Sice se rozlišuje míra implicitní (ve vizuálu nebo v kontingenční tabulce se přímo vypočte ze sloupce, který obsahuje čísla) a explicitní (vypočte se ze sloupce pomocí DAXu a až pak se zobrazuje ve vizuálech), nicméně když mluvíme o míře tak většinou máme na mysli míru explicitní - dopočtenou.

Power BI zná také tzv. Rychlé míry - Quick Measures. To jsou klasické explicitní míry, jen vytvořené pomocí jednoduchého designeru - nejsou tedy ručně zapsané.

Blíže se s tímto tématem můžete seznámit na těchto kurzech:

Ukázka - použití míry ve vizuálu:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář