FILTER je funkce, která omezí tabulku pouze na určité řádky, a tuto vyfiltrovanou tabulku může (nebo nemusí) předat ke zpracování nějaké další funkci.

Použití ve funkci

Pokud budeme pracovat s tabulkou položek a tržeb, můžeme např. všechny tržby za jahodovou zmrzlinu spočítat takto:

  • Strawberry ice cream revenue = CALCULATE(
       SUM(‘Table'[Revenue]);
       FILTER(‘Table’;’Table'[Item]=”Strawberry ice cream”))

Takže:

  • CALCULATE “spojuje” dohromady SUM a FILTER
  • SUM určuje, že se bude sčítat
  • FILTER omezí součet pouze na řádky, kde je ve sloupci Item napsáno “Strawberry ice cream”

Použití při tvorbě tabulky

Funkcí FILTER můžeme také vytvořit novou tabulku. Zápis a výsledek vypadají takto:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář