S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

DAX je jazyk, který používáme v Power Pivotu, v Power BI a také v SQL Server Analysis Services.

Výrazy jazyka DAX jsou v mnohém podobné vzorcům Excelu, ale v něčem jsou jiné. Jedním ze specifik jazyka (oproti vzorcům Excelu) je to, že výstupem funkce může být i tabulka.

Dva způsoby použití DAX v PowerPivotu a v Power BI

Výpočet nového sloupce

 • Vytvoření sloupce, který je odvozený od jiných sloupců. Výsledkem je celý sloupec. Vzorce v tomto případě zapisujeme do prvního prázdného sloupce.Např. mám v jednom sloupci tržbu bez padesátiprocentní slevy. Pak do dalšího sloupečku dostanu cenu po slevě takto:
  =[Revenue]*0,5

Vytvoření míry

 • Vytvoření míry, tedy např. pro součet určitého sloupce. V Power Pivotu vzorce v tomto případě zapisujeme pod data – do spodní části okna. Je obvykle jedno, kterou buňku si pro zápis vybereme.
  Např. součet všech tržeb dostanu takto:
  =SUM([Revenue])
  v Power Pivotu takto vzniká tzv. explicitní míra, ze které je možné vytvářet KPI.

Vytvoření tabulky založené na jiných tabulkách

 • Obdobně jako v databázi můžete vytvářet “view”, tedy tabulku, která zobrazuje data z jiných tabulek, ale sama je neukládá, je možné udělat něco podobného i v pomocí DAXu.
  Např. výpis unikátních hodnot dostanu takto:
  List of items = DISTINCT(‘original data'[Goods]) 
  Více o vytváření těchto tabulek tady.

Podobnost vzorců v Excelu a DAX

 • V zápisech DAX používáme odkazy na sloupce a na tabulky. Podobně jako u vzorců Excelu musím, v případě že se odkazuji na jinou tabulku než do které zapisuji vzorec, uvést také tabulku, ve které je sloupec. Jinými slovy:
 • Je-li sloupec v jiné tabulce, vypadá vzorec např. takto:=SUM(názevtabulky[názevsloupce])
 • Je-li sloupec ve stejné tabulce, vypadá vzorec např. takto:=SUM([názevsloupce])

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

2 Komentářů

 1. It is a really great resource!So much useful information and handy tips, thank you =)

Komentáře není možné přidávat