Tento článek je o funkci LOOKUPVALUE, které přiřazuje hodnoty z jiné tabulky načtené do datového modelu.

Princip funkce LOOKUPVALUE je velmi podobný funkci SVYHLEDAT (zatímco ale LOOKUPVALUE funguje v jazyce DAX v Power BI a v Power Pivotu, tak SVYHLEDAT funguje v běžném Excelu).

LOOKUPVALUE je také hodně podobné daxovské funkci RELATED. Hlavním rozdílem je to, že pro fungování funkce RELATED je nutné, aby tabulky byly propojené relacemi, pro funkci LOOKUPVALUE to nutné není.

Jak ji tedy použít?

Ukážeme si, jak v tomto příkladu propojit dvě tabulky. Jedna tabulka obsahuje informace o prodejích, ale chybí v ní informace o cenách výrobků. Tyto ceny jsou ve druhé tabulce. 

Naším úkolem bude tedy přidat ke každé položce v tabulce s prodeji informaci o ceně položky z ceníku. Tedy tabulky propojit.

Do nového sloupečku zapíšeme:

Price of item = LOOKUPVALUE(Pricelist[Price per unit];Pricelist[Item name];Sales[Item];123)

Protože:

  • Price of item je název nového sloupce
  • Pricelist[Price per unit] je sloupec v "druhé" tabulce, ze kterého chceme doplnit hodnoty
  • Pricelist[Item name] je sloupec v "druhé" tabulce, který slouží jako přiřazovací klíč
  • Sales[Item]) je sloupec ve stejné tabulce, kam zapisujeme, ke kterému chceme přiřazovat
  • 123 je hodnota, která se objeví, pokud nebude v tabulce nalezeno, k čemu přiřazovat - je to tedy na podobném principu, jako bychom LOOKUPVALUE zkombinovali s funkcí IFERROR. Tento argument je volitelný.

Ceny se doplní:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář