S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown:

Tento článek je o funkci LOOKUPVALUE, které přiřazuje hodnoty z jiné tabulky načtené do datového modelu.

Princip funkce LOOKUPVALUE je velmi podobný funkci SVYHLEDAT (zatímco ale LOOKUPVALUE funguje v jazyce DAX v Power BI a v Power Pivotu, tak SVYHLEDAT funguje v běžném Excelu).

LOOKUPVALUE je také hodně podobné daxovské funkci RELATED. Více o rozdílech mezi RELATED a LOOKUPVALUE tady.

Ukážeme si, jak v tomto příkladu propojit dvě tabulky. Jedna tabulka obsahuje informace o prodejích, ale chybí v ní informace o cenách výrobků. Tyto ceny jsou ve druhé tabulce. 

Naším úkolem bude tedy přidat ke každé položce v tabulce s prodeji informaci o ceně položky z ceníku. Tedy tabulky propojit.

Do nového sloupečku zapíšeme:

Price of item = LOOKUPVALUE(Pricelist[Price per unit];Pricelist[Item name];Sales[Item];123)

Protože:

  • Price of item je název nového sloupce
  • Pricelist[Price per unit] je sloupec v "druhé" tabulce, ze kterého chceme doplnit hodnoty
  • Pricelist[Item name] je sloupec v "druhé" tabulce, který slouží jako přiřazovací klíč
  • Sales[Item]) je sloupec ve stejné tabulce, kam zapisujeme, ke kterému chceme přiřazovat
  • 123 je hodnota, která se objeví, pokud nebude v tabulce nalezeno, k čemu přiřazovat - je to tedy na podobném principu, jako bychom LOOKUPVALUE zkombinovali s funkcí IFERROR. Tento argument je volitelný.

Ceny se doplní:

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář