S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Kurzu se můžete zúčastnit prezenčně nebo online.

Funkce NATURALINNERJOIN vytváří tabulky tak, že ze dvou jiných tabulek vezme řádky se společnou hodnotou klíče.

Můžeme mít např. tyto dvě tabulky. Všimněte si, že v klíči jsou některá pole pro obě tabulky stejná (zeleně), a některá se odlišují (červeně).

Tabulky jsou spojené relací:

Funkce NATURALINNERJOIN vytvoří tabulku, která obsahuje sloupce z obou tabulek. Obsahuje ale jen řádky, které jsou v obou společné.

Ty ostatní (červeně označené) se v ní neobjeví.

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Kurzu se můžete zúčastnit prezenčně nebo online.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář