S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Po uvolnění opatření kolem koronaviru už se všechny kurzy konají v normálním režimu.

Funkce NATURALINNERJOIN vytváří tabulky tak, že ze dvou jiných tabulek vezme řádky se společnou hodnotou klíče.

Můžeme mít např. tyto dvě tabulky. Všimněte si, že v klíči jsou některá pole pro obě tabulky stejná (zeleně), a některá se odlišují (červeně).

Tabulky jsou spojené relací:

Funkce NATURALINNERJOIN vytvoří tabulku, která obsahuje sloupce z obou tabulek. Obsahuje ale jen řádky, které jsou v obou společné.

Ty ostatní (červeně označené) se v ní neobjeví.

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Po uvolnění opatření kolem koronaviru už se všechny kurzy konají v normálním režimu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář