Funkce List.Generate umí vytvořit číselnou řadu, a to velmi jednoduše.

Např. chceme řadu, která začne jedničkou, každé další číslo bude dvakrát větší než to první, dokud výsledek nepřeleze číslo 1000. Tedy toto:

  • 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512

Zápis bude mít tři argumenty:

  • = List.Generate(()=>1, each _ < 1000, each _ * 2)

Protože:

  • = List.Generate( název funkce
    ()=>1, první argument definuje, kde se začíná
    each _ < 1000, druhý argument určuje hranici – po jejím dosažení výpis končí
    each _ * 2) třetí argument určuje krok, kterým se z každého prvku posloupnosti vytvoří ten následující

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář