S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Autor: Miroslav Lorenc

V tomto článku si ukážeme jak do vizuálu Power BI načíst dynamická data jako obrázky.

Co jsou to kategorie dat a jak se v Power BI používají

Před samotným příkladem si musíme vyjasnit jak Power BI pracuje s kategoriemi dat.

V Power BI můžete pro dané pole (sloupec) určit jednu z kategorií dat, aby bylo snazší zobrazování daných dat ve vizuálech. Některá data se klasifikují automaticky a ve vizuálu se pak vhodně zařadí – například pokud máme ve sloupci číselné hodnoty, budeme s nimi pravděpodobně provádět kalkulace, agregace nebo souhrny a PBI takové data implicitně použije jako hodnoty.

Pokud importujeme pole s kalendářním datem, použije PBI takový sloupec ve spojnicovém grafu jako časovou osu. Částečně umí PBI detekovat i názvy tabulek a pomoct nám tak s vytvořením hierarchie nebo vazeb mezi tabulkami. Přiřadit kategorii dat můžeme samozřejmě i sami manuálně – při zobrazení Data – karta Nástroje sloupců – Kategorie dat.

Takovéto nastavení nám pomůže například v případě, že pracujeme s geografickými názvy oblastí a potřebujeme rozlišit, jestli se jedná o zkratku státu (myšleno státu USA) nebo zkratku země – např. AL jako Alabama nebo Albánie.

Příklad s využitím kategorie dat

V následujícím příkladu si ukážeme, jak použít kategorii “Adresa URL bitové kopie” (což není tak intuitivní název jako angl. verze “Image URL”). Jako zdroj dat použijeme stránku na české Wikipedii O vlajkách světa. Stránka obsahuje tabulku s názvy států, kontinentů a obrázky vlajek. Otevřeme Power BI a jako datový zdroj zadáme Web – https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vlajek_států_světa.

Standardně nám spuštění Power query nabízí načtení dat bez jakéhokoli formátování a grafiky – jako prostý text. My potřebujeme načíst i obrázky vlajek. Nebudeme tedy vybírat tabulku, ale použijeme tlačítko Přidat tabulku pomocí příkladů.

  • Do prvního sloupce začneme psát Afghánistán (první stát v tabulce s vlajkami). Do dalšího řádku napíšeme Albánie a po odentrování už se doplní názvy všech dalších států.
  • Do druhého sloupce začneme psát název kontinentu – jako první Asie (odpovídá řádku s Afganistán), do dalšího řádku Evropa pro Albánii, zbytek se opět doplní sám.
  • Do třetího sloupce chceme doplnit URL vlajky Afghánistánu. Hledání dané URL je trochu neintuitivní, protože URL adres vlajek na české Wikipedii jsou uloženy pod anglickými názvy. Navíc vlajka Afghánistánu je uložena jako “Flag_of_the_Taliban”. Když do pole začneme psát tali… snadno danou položku najdeme. U ostatních států už je to mnohem jednodušší.

Po načtení dat do Power Query editoru provedeme ve sloupci Vlajka substituci

  • //

za

  • https://

aby adresa URL byla funkční. Práci v Power Query ukončíme příkazem Zavřít a použít.

Do sestavy vložíme vizuál Karta s víc řádky a použijeme pole Stát a Vlajka. Ve vizuálu se zobrazí pouze texty.

Abychom mohli místo URL adres obrázků vykreslovat obrázky vlajek, musíme změnit kategorii dat. Půjdeme na zobrazení Data – vybereme sloupec s URL, zvolíme Nástroje sloupců a jako kategorii dat vybereme Adresa URL bitové kopie.

V zobrazení dat se nic nezmění, ale když se přepneme do zobrazení Sestavy, tak už bude změna zřejmá.

Vizuál s vlajkami států můžeme navázat na další vizuály – např. Průřez (použita data o kontinentech) a Kartogram (použita data o státech).
Jak může výsledek fungovat vidíte na následujícím výstupu Power BI (proklikejte si).

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář