Tento článek popisuje nastavení cílů v Power BI.

Jedná se o funkcionalitu, pro kterou (v březnu 2022) potřebujete verzi Premium nebo Premium Per User.

Cíle sledují hodnoty z publikovaných reportů, porovnávají je s cílovými hodnotami a ukazují v jakém stavu splnění jsou.

Cíle je možné vytvářet v Power BI Desktop pomocí speciálního vizuálu nebo přímo v powerbi.com. Postupy jsou obdobné, v tomto návodu pracujeme s powerbi.com.

Vytvoření Scorecardu

Nejprve potřebujeme tzv. Scorecard.

Pak postupně nastavujeme cíle.

V základu stačí cíl nazvat, přiřadit mu vlastníka, nastavit aktuální hodnotu a cílovou hodnotu, nastavit status a začátek a konec.

Připojení cílů na data

Na tohle ale nepotřebujeme Power BI – na to by stačil Word. Je tedy třeba napojit aktuální (případně i cílovou) hodnotu na živá data.

Na to potřebujeme vypublikovat report s vizuálem, který zobrazuje číslo – může to být matice, karta…

Pak u cíle vybereme “Connect to data” a vybereme report s hodnotami:

A následně konkrétní vizuál s hodnotami:

U cíle už se nedá částka přímo upravovat, protože se čerpá z dat. Analogicky to můžeme udělat s cílovými hodnotami.

Nastavení stavu

Zajímavé je také nastavení stavu. Ten nemusíme měnit ručně, může se měnit v závislosti na hodnotách.

Třeba takto nastavený cíl bude modře ve chvíli splnění, jinak zeleně.

Pozor na to že aktuální “barvy” se objeví až ve chvíli kdy cíl uložíte.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář