Pulse chart je custom vizuál, který zachycuje časovou řadu a současně na křivce vynáší události, které měly na hodnoty vliv.

Lepší než popis je obrázek, takže mluvíme zhruba o tomto:

Jaká data potřebujeme?

  • Do Timestamp patří datumy
  • Do Values patří hodnota, která se do grafu vynáší
  • Do Event Title patř titulek události, která graf vysvětluje, a do Event Description hlubší vysvětlení

Co znamenají tlačítka vlevo?

 Spouští automatické nabíhání grafu

 Zastaví automatické nabíhání grafu

 Vrací načítání na začátek

 Vrací načítání o jednu událost zpět

 Načte k následující události

 Načte na konec

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář