Vytvářet dotazy, která jsou na sobě vzájemně závislé, je často zajímavé.

Můžeme se například jedním dotazem připojit na externí data, v rámci dotazu je vyčistit, a k výsledku tohoto dotazu pak připojit několik dalších dotazů. Díky vzájemné závislosti bude stačit mít “čistící” operace pouze jednou a také přizpůsobení dotazů v reakci na případné změny externích dat se budou dělat jen jednou.

Vytvoření navazujících dotazů je velmi jednoduché.

V seznamu dotazů vpravo klikneme pravým tlačítkem na dotaz, který se má stát zdroje. Pak vybereme “Odkaz” (anglicky “Reference”) a tím se rovnou přepneme do rozhraní Power Query, kde pokračujeme s tvorbou návazného dotazu.

Navazování dotazů má samozřejmě spoustu dalších možností, např: