Co to vůbec je ta Power Platforma?

Není to jeden program, ale soubor několika propojených technologií, které:

 • fungují (skoro výhradně) v cloudu, pracujete s nimi tedy obvykle v prohlížeči
 • slouží hlavně pro firemní použití
 • jsou licencované dost složitě, ale velká část jejich funkcionality je i v licenci Microsoft 365, kterou užívatelé běžně mají a platí

Hlavní součásti Power Platform (uvedený popis je hodně zjednodušený, ale jinak to nejde) jsou tyhle:

Power BI

 • Reportingový nástroj. Umí se připojit do tabulek v různých zdrojích, data automaticky vyčistit (Power Query), uložit do databáze (Datový model) a prezentovat formou efektních grafů.
 • Funguje v aplikaci Power BI Desktop a (nebo) v cloudu Powerbi.com

Power Apps

 • Tvorba a provoz uživatelských aplikací. Typická aplikace Power Apps obsahuje formulář, tlačítka a další prvky pro práci uživatele. Funguje na mobilu, v Teamsech i v dalších prostředích.
 • Je to low-code, aplikace tedy může vytvářet skoro kdokoliv.
 • Může být připojená na mnoho různých druhů databází a často spouští procesy / flow v Power Automate.

Power Automate

 • Slouží k propojení jiných technologií, nejen z Power Platformy. 
 • Často funguje ve stylu “když se někde něco stane, tak se jinde automaticky udělá něco jiného”.
 • Např.
  • uživatel klikne na tlačítko, vyfotí se fotka a uloží se na SharePoint.
  • když přijde do mailu zpráva z určité adresy, uloží se příloha na OneDrive
  • když uživatel spustí flow, vezme se tabulka v Excelu a z dat se vytvoří pdf
 • Typickým použitím jsou např. také schvalovací procesy – uživatel zažádá např. o dovolenou, nadřízený mu žádost schválí a pak se vytváří záznam v databázi dovolených.

Power Pivot

 • Je to nástroj v Excelu, technicky víceméně to samé jako datový model v Power BI. Tedy relační databáze, resp. datový sklad.
 • Definice tabulek, data i všechno ostatní je uložené v Excelovském souboru.
 • Výstupem jsou (obvykle) kontingenční tabulky, případné výpočty se tvoří v jazyce DAX

Power Query

 • Power Query je “datová pumpa” – ze zdroje vezme data, upraví je, vyčistí a naleje někam, často bez nutnosti jakéhokoliv kódování.
 • Power Query je obsažené v Excelu, v Power BI i v dataflow (dataflow je Power Query přímo v cloudu Powerbi.com). Power Query tedy neexistuje jako samostatná aplikace.

SharePoint 

 • SharePoint je firemní intranet. Pro potřeby týmu v něm můžete sdílet informace na stránkách nebo dokumenty.
 • V SharePointu je také možné vytvářet tzv. Listy, což jsou tabulky. Pak slouží SharePoint jako databáze, např. pro Power Apps.

Excel

 • V rámci Power Platform má Excel (typicky uložený v cloudu) hned několik rolí:
  • Jako tabulka s daty pro ostatní aplikace (Power Apps, Power BI…)
  • Reportingový nástroj. Může používat:
   • Power Query – úprava a čištění dat
   • Power Pivot – datové sklady
   • Kontingenční tabulky a grafy jako grafický výstup

Dataverse

 • Cloudouvá relační databáze, která se v Power Platform nabízí jako první volba pro tvorbu aplikací. 
 • Je snadná na používání, na druhou stranu pro plné použití je poměrně drahá. 

Power VIrtual Agent

Nástroj pro tvorbu chatbotů

AI Builder

Prostředí pro umělou inteligenci. Vytvořené modely můžete napojit např. do Power Apps nebo Power Automate.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář