Osnovu všech kurzů vždy vytváříme dle přání zákazníka. Následující body jsou tedy pouze naším doporučením – dle naší zkušenosti jsou pro uživatele přínosné. 

 • Formátování
  • Formátování buněk
  • Formáty čísel (účetní, vlastní...)
  • Formátování čísel, datumů, textů
 • Podmíněné formátování
  • Barevné škály a pruhy
  • Vlastní pravidla
  • Formátování vzorcem
 • Funkce
  • Absolutní odkazy
  • Základní funkce pro sčítání, průměry, počítání…
  • KDYŽ (včetně vnořování)
  • SVYHLEDAT (včetně komplikovanějších použití)
  • SOUČIN.SKALÁRNÍ (SUMPRODUCT)
  • SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS
  • FUNKCE KDYŽ, NEBO, A, NE - jejich kombinace a kombinace s KDYŽ
  • Funkce pro ošetřování chyb (ISERROR, ISERR, IFERROR…)
  • CONCATENATE
  • CHYBHODN
  • MINUTA, HODINA, DEN, MĚSÍC, ROK
  • POWER
  • SUMIF, COUNTIF
  • ZLEVA, ZPRAVA
  • LARGE, SMALL
  • Databázová funkce DSUMA, DZÍSKAT, DPRŮMĚR...
   • Kriteriální tabulky
 • Analýza dat
  • Filtry
   • Automatické filtry
   • Pokročilé filtry
  • Řazení
 • Kontingenční tabulky
  • Základ
  • Kontingenční grafy
  • Počítaná pole a počítané položky
 • Citlivostní analýza s využitím scénářů
 • Citlivostní analýza s využitím funkce TABULKA
 • Hledání řešení
 • Spojování datových oblastí s využitím RDBMerge
 • Power BI
  • Power Query
   • Komplikovanější dotazování do externích zdrojů a datové transformace
  • Power Pivot
   • Datawarehousing v Excelu
   • Jazyk DAX
  • Power View
   • Obrázkové grafy a infografiky
   • Mapové grafy
  • Power Map
 • Makra
  • Základní orientace
  • Nahrání
  • Tlačítka a další základní ovládací prvky
  • Programování ve Visual Basicu
   • Definice proměnných
   • Práce s proměnnými v aplikacích
   • Komunikace proměnných a buněk
   • Podmínky
   • Cykly
   • Práce s poli
 • Regresní a korelační analýza obchodních dat
 • Optimalizační metody (Řešitel)
 • DataMining (využití MS SQL Serveru)

Pokud Vás zajímá některé z uvedených témat hlouběji, můžete zvážit také specializované kurzy:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář