Proč podle Excelu v dubnu umřete na COVID aneb riziko bezmyšlenkovitého prokládání křivek