Přehlednější zápis funkcí pomocí řádkování v buňce

Tento krátký článek připomíná, jak šikovné může být řádkování v rozsáhlejších vzorečcích.

Vyjdeme z této tabulky s automobily.

auta

V ní potřebujeme zjistit, kolik obsahuje modrých Fiatů v ceně do 200 000. 

Použijeme samozřejmě funkci COUNTIFS. Tu ale můžeme zapsat dvěma způsoby. Většina uživatelů ji zapíše takto:

 • =COUNTIFS(A:A;"Fiat";D:D;"Modrá";C:C;"<200000")

Zcela funkční a správný je však i (např.) tento zápis:

 • =COUNTIFS(
  A:A;"Fiat";
  D:D;"Modrá";
  C:C;"<200000"
  )

Rozdíl je v řádkování. Zatímco v prvním případě hrneme části vzorce za sebe, ve druhém ve vzorečku řádkujeme klávesovou zkratkou Alt + Enter.

Rozdíl je do značné míry subjektivní, nicméně pro mě osobně je druhá možnost výrazně přehlednější z pohledu úpravy vzorečků nebo hledání chyb.

Obdobně je také možné pracovat s mezerami (dají se dát do vzorečků obvykle těsně před nebo za středník oddělující argumenty funkce). Pokud je v naší tabulce ve sloupci C cena, je možné pro rozdělení do cenových pásem použít např. takovýto vzoreček, který řádkováním a mezerami vizuálně odděluje různé části funkce KDYŽ:

 • =IF(C:C<100000;
        "levné auto";
        IF(C:C<200000;
              "středně drahé auto";
              "drahé auto"))

Při práci s víceřádkovými vzorečky je samozřejmě vhodné rozšířit řádek vzorců tak, aby v něm bylo vidět více řádků.

více řádků