Histogram je grafické zobrazení rozložení hodnot. Je to typ grafu, který se používá velmi často a v řadě situací.

Např. v takovémto jednoduchém histogramu jsou znázorněny počty bodů, které dostali studenti z testu. Na první pohled vidím, že velká část studentů měla vcelku průměrný počet bodů – a jen několik jich mělo velmi málo nebo naopak hodně bodů.

ukazka_histogramu

V tomto článku popíšu několik způsobů, jak histogram vytvořit. Nebo respektive jak vytvořit tabulku, ze které se pak graf vytváří – protože když mám tabulku, je už graf hračka.

Vytvoření histogramu s pomocí kontingenční tabulky

Tento způsob považuji za většinou nejšikovnější. Mohu totiž dynamicky měnit, ze kterých dat, dimenzí, filtrů atd. se hodnoty pro něj berou. Navíc při úpravě vstupních dat se samozřejmě přepočítá i histogram, alias kontingenční tabulka. Návod na vytvoření histogramu pomocí kontingenční tabulky je popsaný tady.

Vytvoření histogramu pomocí funkce COUNTIFS

Histogram mohu také vytvořit tak, že že si připravím dva sloupce – s dolním a horním limitem – a do třetího sloupce zapíšu funkci COUNTIFS tak, aby počítala vždy hodnoty omezené tímto intervalem. Zápis pak vypadá takto: =COUNTIFS(A:A;”>”&D2;A:A;”<“&E2)

histogram_countifs

Vytvoření histogramu pomocí analytického doplňku

Histogram mohu také vkládat přes funkci, přímo k tomu určenou. Je součástí analytického doplňku – ten je standardní součástí Excelu.

dialog_histogram

V zásadě stačí jít na kartu data, pak úplně vpravo na Analýza dat, pak vyplnit odkud se berou data a kde jsou hranice intervalu

hotovy_histogram
 Tento třetí způsob nemá v podstatě žádné výhody, uvádím jej spíš do počtu 🙂

Funkce ČETNOSTI / FREQUENCY

Více o ní zde

Vytvoření histogramu pomocí speciálního typu grafu (od verze Excelu 2016)

Návod zde

Kurzy, na kterých se věnujeme pokročilejšímu hledání vztahů v datech:

1 Komentář

  1. V příkladu: =COUNTIFS(A:A;”>”&D2;A:A;”<"&E2)je vhodné k jednomu ze znamének přidat = aby byly zahrnuty i mezní hodnoty. Součet vypočtených hodnot pak souhlasí s počtem prvků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář