S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Funkce AND funguje podobně jako v Excelu.

Vrátí Pravdu v případě, že jsou splněny všechny podmínky v ní obsažené. (Opačně než funkce AND funguje funkce OR – ta vrátí Pravdu v případě, že je splněna alespoň jedna podmínka).

Chci-li např. najít (resp. označit jako TRUE) všechny zákazníky, kteří jsou ženy z Plzeńského kraje, může vypadat syntaxe takto:

  • =AND([Pohlaví]=”Žena”;[Kraj]=”Plzeňský”)

Takže to funguje podobně jako v běžném Excelu. Problém ale je, když chci ověřit více než dvě podmínky. Např. bych chtěl označit všechny ženy z Plzeňského kraje, které jsou starší než 27 let (tedy ověřuji tři podmínky naráz).

Funkce AND v Power Pivotu pro více podmínek prostě nefunguje a musíme ji nahradit operátorem &&. Syntaxe pak vypadá takto:

  • =[Pohlaví]=”Žena”&&[Kraj]=”Plzeňský”&&[Věk]>27

operátor nahrazující funkci and pro tři podmínky  

Funkce AND (nebo její opis operátorem &&) je typickým adeptem na sloučením z funkcí IF. Pokud bychom např. chtěli označit perspektivní zákazníky, a věděli bychom, že perspektivní zákazník je žena nad 30 let, vypadal by zápis takto:

  • =if(and([Věk]>30;[Pohlaví]=”Žena”);”je perspektivní zákazník”;”není perspektivní zákazník”)

operátor nahrazující funkci and pro tři podmínky  

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář